Een dag op onze school

7u30: Voorschoolse opvang.

8u35: Inlooptijd

8u50: Klasactiviteiten.

10u30: Speeltijd.

10u45: Klasactiviteiten.

12u25: Etenstijd en middagpauze.

13u45: Klasactiviteiten.

15u25: Einde van de klasactiviteiten.

Op vrijdag eindigen de klasactiviteiten om 15u50.

15u40: Begin van de naschoolse opvang.

Op woensdag begint de opvang om 12u15, op vrijdag om 16u05.

18u15: Einde van de naschoolse opvang.

Op woensdag eindigt de opvang om 13u00.