Een dag op onze school

7u30: Voorschoolse opvang.

8u35: Inlooptijd (De kinderen gaan naar de klas en kiezen zelfstandig een korte activiteit).

8u50: Klasactiviteiten.

10u30: Speeltijd.

10u45: Klasactiviteiten.

12u25: Etenstijd en middagpauze.

13u45: Klasactiviteiten.

15u25: Einde van de klasactiviteiten. Op vrijdag eindigen de klasactiviteiten om 15u50.

15u40: Begin van de naschoolse opvang. Op woensdag begint de opvang om 12u15, op vrijdag om 16u05.

18u30: Einde van de naschoolse opvang. Op woensdag eindigt de opvang om 13u00.