Freinetonderwijs kenmerkt zich door een aantal waarden en normen die in alle omstandigheden vastliggen. Deze onveranderlijke basisprincipes heten de pedagogische invarianten.

De aard van het kind

 • Kind en volwassene zijn gelijk van aard.
 • Groter zijn betekent niet noodzakelijk superieur zijn.
 • Het gedrag van een kind op school toont de functie van zijn gestel, van zijn fysiologische en organische toestand.

De reacties van het kind

 • Autoritaire bevelen wekken weerstand op.
 • Niemand staat graag in het gelid.
 • Niemand houdt ervan gedwongen te worden.
 • Zelf gekozen bezigheden geven meer voldoening, zelfs al zijn die taken moeilijker.
 • Niemand werkt graag zonder te weten waartoe zijn inspanning dient.
 • We moeten het werk motiveren.
 • Geen schools gedreun meer.
 • De mislukking remt en breekt het enthousiasme.
 • Het werk, niet het spel is de natuurlijke bezigheid van het kind.

Opvoedende technieken

 • Het experimenteel zoeken is de normale, natuurlijke en universele weg tot verwerving.
 • Het geheugen heeft slechts waarde wanneer het experimenteel zoeken dient en zo werkelijk in dienst staat van het leven.
 • Regels en wetten moeten resultaat zijn van ervaring, waarneming en onderzoek.
 • Het experimenteel zoeken is de normale, natuurlijke en universele weg tot verwerving.
 • Het geheugen heeft slechts waarde wanneer het experimenteel zoeken dient en zo werkelijk in dienst staat van het leven.
 • Regels en wetten moeten resultaat zijn van ervaring, waarneming en onderzoek.
 • Intelligentie is geen gave die alleen op eigen kracht teert, onafhankelijk van de andere vitale elementen in het individu.
 • De school cultiveert een abstracte vorm van intelligentie die zich voedt met woorden en ideeĆ«n vastgelegd door het geheugen.
 • Een kind luistert niet graag naar “ex cathedra”lessen.
 • Van levend, functioneel werk wordt een kind niet moe.
 • Niemand houdt van controle en sancties, die steeds kwetsen vooral wanneer ze publiekelijk gebeuren.
 • Cijfers en klasseringen zijn fout.
 • Praat zo weinig mogelijk.
 • Kinderen houden niet van kuddewerk. Ze verkiezen individueel werk of groepswerk binnen een eigen werkgemeenschap.
 • Orde en discipline zijn noodzakelijk in de klas.
 • Straffen zijn altijd fout. Zij zijn hoogstens een noodoplossing.
 • Het nieuwe schoolleven veronderstelt een schoolcoƶperatieve d.w.z. het beheer door de “gebruikers” van het leven en het werk in de klas.
 • Overbevolkte klassen zijn altijd pedagogisch fout.
 • Grote schoolcomplexen leiden tot het anoniem naast elkaar leven van leerkrachten en leerlingen.
 • De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie op school.
 • Men kan slechts opvoeden in waardigheid.
 • De pedagogische vernieuwing is een element van de maatschappijvernieuwing.
 • Om vooruit te komen moet men geloven in ’t leven, in ieders toekomst.