De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door het zelfstandig kinderdagverblijf De Boomhut. Het financieel beheer ervan gebeurt door de vzw Gibbon, Oud-strijderslaan 200, 1140 Evere

Voorschoolse opvang

’s Ochtends is er van 7u30 tot 8u30 opvang voor de kinderen. Wanneer je je kind naar school brengt, vragen wij om mee te gaan tot op de kleuterspeelplaats en de begeleid(st)er te verwittigen. Vanaf 8u25 worden de kinderen gratis op de speelplaats opgevangen. Om 8u35 gaan ze dan naar de klas.

Naschoolse opvang

’s Avonds zorgen we van 15u40 tot 18u15 voor een aangenaam avondtoezicht voor de kinderen. De opvang vindt naargelang de weersomstandigheden plaats in de lokalen of op de kleuterspeelplaats. Bij het afhalen van je kind vragen wij opnieuw de begeleid(st)er te verwittigen zodat deze het tijdstip van afhalen kan noteren. Kinderen die in de opvang blijven, mogen een extra boterham/vieruurtje (in herbruikbare verpakking) meebrengen, water is er steeds ter beschikking. Tijdens de naschoolse opvang wordt er een prijs per kind aangerekend. Dit hangt af van het aantal kinderen dat je op school hebt. De prijzen zijn van toepassing per begonnen half uur.

Tarieven

Tijdens de voor- en naschoolse opvang wordt er een prijs per kind aangerekend. Dit hangt af van het aantal kinderen dat je op school hebt. De prijzen zijn van toepassing per begonnen halfuur.

  • € 0,90/begonnen halfuur voor het eerste kind
  • € 0,68/begonnen halfuur voor het tweede kind
  • € 0,45/begonnen halfuur vanaf het derde kind

In bepaalde gevallen kan via de school een sociaal tarief aangevraagd worden.

Belangrijke mededelingen

We staan erop dat je je kind op tijd komt afhalen. Ouders die te laat toekomen, zullen een boete betalen per kind en per begonnen kwartier. Na 18u15 geldt een boete van € 15 per kwartier en per gezin.

Voor opvang tijdens de schoolvrije dagen en de vakantieperiodes werken we samen met IBO de Malleboot. Hiervoor moet jouw kind op voorhand in de Malleboot ingeschreven worden. IBO de Malleboot is erkend door Kind en Gezin en wordt georganiseerd door vzw 3Wplus Kinderopvang in samenwerking met de gemeente Beersel. Er is een Malleboot in Huizingen, Dworp, Lot en Beersel. Voor meer info hierover kan je terecht bij www.3wplus.be (inschrijvingsformulieren) of bij het schoolsecretariaat.

In afspraak met IBO kunnen onze leerlingen op woensdagnamiddag en (bij voldoende belangstelling) op facultatieve verlofdagen of pedagogische studiedagen terecht in De Malleboot te Huizingen. Om na te gaan welke administratie hiervoor in orde moet gebracht worden neem je best contact op met de directie van de school.

Werkingsreglement buitenschoolse opvang