De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door het zelfstandig kinderdagverblijf De Boomhut. Het financieel beheer ervan gebeurt door de vzw Gibbon, Oud-strijderslaan 200, 1140 Evere

Voorschoolse opvang

Elke morgen verzorgen we van 7.30 u. tot 8.25 u. (betalende) opvang voor de kinderen. Vanaf 8.25 u. worden de kinderen gratis op de speelplaats opgevangen. Om 8.35 u. gaan ze met hun leerkracht naar de klas.
Wanneer u uw kind naar school brengt, vragen wij om mee te gaan tot op de speelplaats. Jonge kinderen tot 8 jaar mogen, om veiligheidsredenen, zich in geen geval zonder begeleiding op het parkeerterrein of op de weg begeven.
Tot 8.40 u. blijven de kinderen op de speelplaats en mogen ze niet in de gangen rondlopen.

Middagtoezicht

Voor de jongste kleuters tot 3,5 jaar is er een mogelijkheid om onder toezicht te slapen. Praktische afspraken hierover worden met de titularis van het kind gemaakt.

Naschoolse opvang

Ook ’s avonds van 15u40 tot 18u30 zorgen we voor een aangenaam avondtoezicht voor de kinderen van de basisschool.

De opvang vindt naargelang de weersomstandigheden plaats in de lokalen of op de speelplaats. Bij het brengen of het afhalen van het kind worden de nodige halve uren afgetekend door de persoon belast met de opvang. Aan de ouders wordt gevraagd de persoon belast met de opvang te verwittigen wanneer het kind de school verlaat zodat deze het tijdstip van afhalen kan noteren. We rekenen (per overschrijving) af op het einde van de maand.
We staan erop dat u uw kind op tijd komt afhalen. Ouders die te laat arriveren, zullen een boete betalen per kind en per begonnen kwartier.
Kinderen die in de opvang blijven, mogen een extra boterham/vieruurtje (in herbruikbare verpakking) meebrengen, water is er steeds ter beschikking.

Praktisch

Tot een kwartier voor de aanvang van de lessen, is er ochtendtoezicht waarvoor een forfaitair bedrag van € 1,20/ week wordt aangerekend.
Voor het middagtoezicht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt € 0,25 per middag gevraagd.
Voor avond- en woensdagmiddagtoezicht is de prijs per kind afhankelijk van het aantal kinderen dat u op school hebt:

  • € 0,81/ halfuur indien één kind,
  • € 0,60/ halfuur voor het tweede kind,
  • € 0,40/ halfuur voor het derde, vierde, enz… kind.

Deze prijzen (vanaf 1/1/2021) zijn van toepassing per begonnen halfuur.

Na 18.30 u. geldt een boete van € 10 per kwartier en per gezin.

Voor opvang tijdens de schoolvrije dagen en de vakantieperiodes werken we samen met IBO de Malleboot. Hiervoor moet jouw kind op voorhand in de Malleboot ingeschreven worden. IBO de Malleboot is erkend door Kind en Gezin en wordt georganiseerd door vzw 3Wplus Kinderopvang in samenwerking met de gemeente Beersel. Er is een Malleboot in Huizingen, Dworp, Lot en Beersel. Voor meer info hierover kan je terecht bij www.3wplus.be (inschrijvingsformulieren) of bij de directie en het schoolsecretariaat.

In afspraak met IBO kunnen onze leerlingen op woensdagnamiddag en (bij voldoende belangstelling) op facultatieve verlofdagen of pedagogische studiedagen terecht in De Malleboot te Huizingen. Om na te gaan welke administratie hiervoor in orde moet gebracht worden neem je best contact op met de directie van de school.

Werkingsreglement buitenschoolse opvang