Ook op schoolniveau is ouderparticipatie gewenst. Om dat in goede banen te leiden, werd een oudervereniging opgericht, de VZW Freinetschool Zennevallei. De vereniging heeft zich volgende doelstellingen gesteld:

  • Het freinetonderwijs ondersteunen en het freinetkader van de Boomhut stimuleren;
  • De ouders als groep vertegenwoordigen bij de directie, de schoolraad en ROGO (Raad voor Ouders van het Gemeenschapsonderwijs);
  • De betrokkenheid van de ouders bij de school stimuleren en de ouders samenbrengen in een aangename sfeer;
  • De leerlingen ondersteunen bij buitenschoolse activiteiten waarvoor de school niet kan instaan;
  • Waar mogelijk de school en de werkgroepen materieel ondersteunen;
  • De uitstraling van de school bevorderen.

Samen is beter

Ouders, kinderen en leerkrachten vormen samen de schoolgemeenschap. Samenwerking en democratische beslissingen zijn heel belangrijk in de Boomhut. Dankzij de samenwerking tussen jong en oud kan een aangename leef- en leeromgeving gecreƫerd worden. We verwachten van elke ouder een actieve deelname in de school door tijdens of buiten de schooluren mee te werken aan het schoolgebeuren, onder andere via onze verschillende werkgroepen, de schoolraad of de klasgroepen.

Klasgroepen

Alle ouders van de kinderen van eenzelfde groep vormen samen met de leerkracht een klasgroep. Al in de eerste weken van het schooljaar nodigt de leerkracht de ouders uit om kennis te maken en in te gaan op de gang van zaken in de klas. We rekenen erop dat alle gezinnen vertegenwoordigd zijn in de klasgroep(en). De leerkracht legt uit hoe de dag- en weekindeling er uitzien, hoe er gewerkt wordt, welke technieken en materialen gebruikt zullen worden, welke afspraken er zijn, welke leerstof er globaal aan de orde zal komen en welke leermiddelen er gebruikt worden.

De leerkracht kiest met de ouders een klascontact. Deze persoon ondersteunt gedurende een jaar de leerkracht bij het organiseren van de ouderparticipatie. Hij of zij vervult binnen de klasgroep ook een ombudsfunctie, signaleert ernstige problemen aan de directie en kan uitgenodigd worden op een vergadering van de schoolraad.

Ouderparticipatie

De Boomhut werd in 1998 opgericht door een groep enthousiaste ouders die er veel voor over hadden om hun kinderen boeiend onderwijs te bieden. Ondertussen is de Boomhut uitgegroeid tot een coƶperatieve school, waar kinderen, ouders en het team samenwerken. Inspraak wordt hoog in het vaandel gedragen, participatie evenzeer. Bij ons rekenen we erop dat ouders tijd vrijmaken om in te springen waar kinderen en personeel handen te kort komen. Dat kan bijvoorbeeld door in de klas actief mee te werken aan een onderzoek of als begeleider bij een uitstap, het zwemmen, een atelier of het kamp. Om alles in goede banen te leiden zal de leerkracht met de ouders de nodige afspraken maken.

Graag meer info?

Stuur een mailtje naar boomhut.oudervereniging@gmail.com