Typerend voor ons freinetonderwijs is dat we het leren zien als een samen-gebeuren. Leren doen we in een groep. We stellen onszelf telkens de vraag: “Wat willen we (aan)leren en welke leerweg is daartoe de beste? De leerweg kan in vier verschillende richtingen uitgaan.

Ontdekken

We dagen de kinderen uit om ideeën vorm te geven op basis van hun kennis en vaardigheden. We verwachten dat ze durven exploreren en experimenteren.

Onderzoeken

We dagen de kinderen uit om op onderzoek te trekken op basis van methodieken. We verwachten dat ze via waarnemingen checken, classificeren, experimenteren,…

Opzoeken

We dagen de kinderen uit leesstrategieën functioneel in te zetten en zinvol met informatie om te gaan. We verwachten dat ze zelf antwoorden kunnen vinden op hun leervragen.

Oefenen

We geven de kinderen gelegenheid om leerstof eigen te maken via gevarieerde leersituaties. We verwachten dat ze een zelfstandige leerhouden ontwikkelen.