Net zoals de andere scholen van het gemeenschapsonderwijs, heeft ook de Boomhut een eigen lokale schoolraad (LS).

Bevoegdheden

De LS heeft volgende wettelijke bevoegdheden :

Advies aan de directeur inzake :

 • de algemene organisatie van de school;
 • de werving van leerlingen;
 • de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten;
 • het schoolbudget;
 • het schoolwerkplan.

Advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur van de scholengroep inzake :

 • de toewijzing van het mandaat van directeur ;
 • de programmering van het studieaanbod ;
 • de schoolinfrastructuur ;
 • de organisatie van het leerlingenvervoer.

Overleg met de directeur inzake :

 • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het  lestijdenpakket ;
 • de organisatie van de niet lesgebonden opdrachten ;
 • welzijn en veiligheid op de school ;
 • het schoolreglement.

Samenstelling

De LS is samengesteld uit :

Drie ouders :

 • Cédric Cornez (ondervoorzitter)
 • Evert Spillier
 • Isabelle Lefebvre

Drie leerkrachten :

 • Maaike Bert tvv Inge Deblander
 • Didier Defranc
 • Nele Laes (secretaris)

Twee gecoöpteerden :

 • Simon Weemaels (voorzitter)
 • Sven Van der Stappen

de directeur :

 • Ruben Wiedijk

De LS komt in principe 4 maal per schooljaar samen, regelmatig verspreid over het schooljaar.
Heb je, als ouder, vragen of suggesties ivm het reilen en zeilen van de Boomhut? Dan kan je terecht bij één van de mensen die in de Lokale Schoolraad zetelen. Wil je je verhaal liever op papier kwijt, dan kan je gebruik maken van de brievenbus boven de postvakjes.
Om het werkbaar te houden, dient wel aan twee voorwaarden te worden voldaan:

 1. benader je bemerkingen constructief (bvb. door realistische oplossingsvoorstellen te formuleren)
 2. geef de voorkeur aan het collectieve belang i.p.v. aan het individuele belang. Individuele zaken kunnen beter worden besproken met de betrokkenen of met de directeur.

Laat maar van je horen!
De Lokale Schoolraad