Een praatronde

Een praatronde is het vertrekpunt van de klaspraktijk. Het is een moment waarop de kinderen hun vragen, opmerkingen en belevenissen kwijt kunnen. De belevingswereld komt zo dagelijks en spontaan ter sprake van waaruit mogelijke leerprocessen ontstaan.

Een klasraad

Tijdens een klasraad gaan de kinderen op een coƶperatieve en democratische manier in overleg en wordt er stilgestaan bij de leefbaarheid en functionaliteit van de klaswerking. Iedereen draagt zijn steentje bij in het klashouden en de klassfeer.

Een week- en werkplan

Een week- en werkplan biedt de kinderen houvast, overzicht en controle van hun leerzelfstandigheid. Het leert hen verantwoordelijkheid op te nemen voor hun leren en laat hen het belang van een goede werkhouding en planningsvaardigheden ervaren.

Een leer- en onderzoeksvraag

Een leer- of onderzoeksvraag stimuleert de nieuwsgierige en kritische houding van de kinderen. Ze worden uitgedaagd om op een actieve manier tot antwoorden of informatie te komen. Ze ontdekken zo hoe kennis tot stand komt en hoe inzichten verworven worden.

Een atelier

Een atelier is een brede leeromgeving waarin de kinderen via muzische creaties hun expressievaardigheden leren kennen en inoefenen.

Een vrije tekst

Een vrije tekst motiveert de kinderen om te schrijven over wat hen bezig houdt. Het is een manier om belevingen, ervaringen of fantasieƫn op een communicatieve en expressieve manier te uiten. Ze kunnen ook meteen dienen als aanknopingspunten voor verdere leergesprekken.

Een klaskrant

Een klaskrant is een product die de kinderen nauwgezet, zorgzaam en stielvaardig vormgeven. Het is een sluitstuk van een bepaalde periode die ze samen beleefd hebben en die ze met zekere fierheid delen met anderen.

Actualiteit

Actualiteit verruimt en verdiept de leefwereld van de kinderen. Het helpt om thema’s en onderwerpen fris en levendig binnen te brengen en verder te exploreren.

Een beeldend werk

Een beeldend werk zet de kinderen aan om waar te nemen, te experimenteren en creatief te zijn. Vanuit hun interesses leren ze zonder oordeel te kijken naar zichzelf en de leefwereld. Via beeld drukken ze hun kennis, hun denken en hun gevoelens uit.