Inschrijven gebeurt via www.basisschool-aanmelden.be

Inschrijvingsbeleid

Kleuters mogen we inschrijven van zodra ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Ze kunnen instappen na de herfst-, kerst-, krokus-, of paasvakantie, op 1 februari en de eerste schooldag na Hemelvaart. De inschrijvingen gebeuren steeds in de school zelf. Inschrijvingen per telefoon, fax of e-mail zijn niet geldig. Probeer de school vooraf goed te leren kennen voor de inschrijvingsperiode begint.

Vergeet niet om de identiteitskaart van uw kind mee te brengen.

Schrijf uw kind maar in één school in.

Om in onze school ingeschreven te worden, dient u te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te spreken en om respect te tonen voor het Nederlandstalig karakter van de school.

Elke nieuwe ouder wordt op de informatieavond voor nieuwe ouders tijdens de eerste helft van september verwacht.

Instapdata

* Na de herfstvakantie: maandag 9/11/2020

* Na de kerstvakantie: maandag 4/1/2021

* Na januari: maandag 1/2/2021

* Na de krokusvakantie: maandag 22/2/2021

* Na de paasvakantie: maandag 19/4/2020

* Na Hemelvaart: maandag 17/5/2020

Inschrijvingsprocedure

Na overleg in het Lokaal Overlegplatform met alle basis- en secundaire scholen van het Nederlandstalig onderwijs uit Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw geldt dezelfde aanmelding- en inschrijvingsperiode voor alle scholen uit deze regio. Het bestuur van onze school heeft een overeenkomst met besturen van andere scholen uit de regio om de kinderen via een centraal aanmeldingsregister in te schrijven. Voor onze school werd een maximumcapaciteit van 24 kinderen per klas vastgelegd (96 in de
kleuterschool en 144 in de lagere school). Voor de inschrijving van leerbedreigde kinderen wegen we, na het inwinnen van informatie over de specifieke noden van het betrokken kind, de draagkracht van de school af.

Probeer de school vooraf goed te leren kennen voor de aanmelding- en inschrijvingsperiode begint. Informeer tijdig over de inschrijvingsprocedure via het centraal aanmeldingsregister op
www.basisschool-aanmelden.be.

Over welke kinderen gaat het?

Kinderen geboren voor 1 januari 2020. (= geboren in 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011…).

Kinderen die naar een andere nieuwe lagere school gaan.

Alle kinderen die naar een andere nieuwe secundaire school gaan. (opgelet: voor het eerste jaar secundair onderwijs MOET er altijd een nieuwe inschrijving gebeuren!)

Aanmelding- en inschrijvingsperiodes

De aanmeldingsdatums voor broers/zussen en kinderen van personeel:

[Data schooljaar 2020-2021 worden aangevuld wanneer deze beschikbaar zijn; meer info op www.basisschool-aanmelden.be]

 1. Vanaf 17 december 2020: De vrije plaatsen, specifiek voor broers/zussen en kinderen van personeel, worden online geplaatst.
 2. Vanaf 4 januari 2021 (10u00) tot 15 januari 2021 (16u00): Ouders kunnen aanmelden op www.basisschool-aanmelden.be voor broers/zussen en kinderen van personeel
 3. Vanaf 22 januari 2021: Toewijzingsberichten worden verzonden naar betrokken ouders.
 4. Vanaf 25 januari 2021 (8u00) tot 12 februari 2021 (16u00): Je kan definitief inschrijven voor toegewezen leerlingen in de school van aangemelde broers/zussen en kinderen van personeel.
Worden als broers en zussen beschouwd:
 • Effectieve broers en zussen (hebben gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonende op hetzelfde adres.
 • Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonende op hetzelfde adres.
 • Kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.

De aanmeldingsdatums voor de andere groepen:

 1. Vanaf 23 februari 2021: De vrije plaatsen worden online geplaatst.
 2. Vanaf 1 maart 2021 (10u00) tot 26 maart 2021 (16u00): Je kan je aanmelden op www.basisschool-aanmelden.be
 3. Vanaf 22 april 2021: De toewijzingsberichten worden verzonden naar betrokken ouders.
 4. Vanaf 26 april 2021 (8u00) tot 21 mei 2021 (16u00): Je kan inschrijven op de school van aangemelde en toegewezen kinderen.
 5. Vanaf 28 mei 2021: Overige vrije plaatsen worden online geplaatst.
 6. Vanaf 1 juni 2021 (8u00): Start van de vrije inschrijvingen (via deze link)

Wij organiseren op maandag 1 februari 2021 om 18u00 en op woensdag 10 februari 2021 om 13u00 een digitaal informatiemoment (vanwege de geldende coronamaatregelen kunnen we geen rondleiding organiseren). U kan zich hiervoor inschrijven via info@boomhut.be. We hopen u daar te zien voor meer uitleg!