Inschrijven gebeurt via www.basisschool-aanmelden.be

Inschrijvingsbeleid

Kleuters mogen we inschrijven van zodra ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Ze kunnen instappen na de herfst-, kerst-, krokus-, of paasvakantie, op 1 februari en de eerste schooldag na Hemelvaart. De inschrijvingen gebeuren steeds in de school zelf. Inschrijvingen per telefoon, fax of e-mail zijn niet geldig. Probeer de school vooraf goed te leren kennen voor de inschrijvingsperiode begint.

Vergeet niet om de identiteitskaart van uw kind mee te brengen.

Schrijf uw kind maar in één school in.

Om in onze school ingeschreven te worden, dient u te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te spreken en om respect te tonen voor het Nederlandstalig karakter van de school.

Elke nieuwe ouder wordt op de informatieavond voor nieuwe ouders tijdens de eerste helft van september verwacht.

Instapdata

* Na de herfstvakantie: maandag 5/11/2018

* Na de kerstvakantie: maandag 7/1/2019

* Vrijdag 1/2/2019

* Na de krokusvakantie: maandag 11/3/2019

* Na de paasvakantie: dinsdag 23/4/2019

* Na Hemelvaart: maandag 3/5/2019

Inschrijvingsprocedure

Na overleg in het Lokaal Overlegplatform met alle basis- en secundaire scholen van het Nederlandstalig onderwijs uit Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw geldt dezelfde aanmelding- en inschrijvingsperiode voor alle scholen uit deze regio. Het bestuur van onze school heeft een overeenkomst met besturen van andere scholen uit de regio om de kinderen via een centraal aanmeldingsregister in te schrijven.

Probeer de school vooraf goed te leren kennen voor de aanmelding- en inschrijvingsperiode begint. Informeer tijdig over de inschrijvingsprocedure via het centraal aanmeldingsregister.

Over welke kinderen gaat het?

Kinderen geboren voor 1 januari 2018. (= geboren in 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,…)

Kinderen die naar een andere nieuwe lagere school gaan.

Alle kinderen die naar een andere nieuwe secundaire school gaan. (opgelet: voor het eerste jaar secundair onderwijs MOET er altijd een nieuwe inschrijving gebeuren!)

Aanmelding- en inschrijvingsperiodes

 1. Van 14 januari 2019 tot 1 februari 2019: aanmeldingsperiode via centraal aanmeldingsregister voor broers en zussen en kinderen van personeel
 2. Van 4 februari 2019 tot 12 februari 2019: ordening- en toewijzingsperiode van de inschrijvingen (ouders krijgen ten laatste 14 februari een bericht of de plaats voor hun kind toegewezen werd)
 3. Van 18 februari 2019 tot 15 maart 2019: realisatie door concrete inschrijvingen op het secretariaat in de school zelf van de aangemelde leerlingen
 4. 15 maart 2019: vrije plaatsen online op de website van basisschool-aanmelden.be
 5. Van 18 maart 2019 tot 5 april 2019: aanmeldingsperiode via centraal aanmeldingsregister voor indicator en niet-indicator leerlingen
 6. Van 8 april 2019 tot 29 april 2019: ordening- en toewijzingsperiode van de inschrijvingen (ouders krijgen ten laatste op 3 mei een bericht of de plaats voor hun kind toegewezen werd)
 7. Van 6 mei 2019 tot 24 mei 2019: realisatie door concrete inschrijvingen op het secretariaat in de school zelf van de aangemelde leerlingen
 8. 5 juni 2019: vrije plaatsen online op de website van basisschool-aanmelden.be
 9. Vanaf 6 juni 2019: vrije inschrijvingen voor iedereen, zolang er plaats is

Worden als broers en zussen beschouwd:

 1. Effectieve broers en zussen (hebben gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonende op hetzelfde adres.
 2. Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonende op hetzelfde adres.
 3. Kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.