De inschrijvingsprocedure

Voor alle basis- en secundaire scholen van het Nederlandstalig onderwijs uit de regio gebeurt de inschrijving van kinderen via één centraal aanmeldingsregister en geldt eenzelfde aanmelding- en inschrijvingsperiode. Dit wordt beheerd door het Lokaal Overlegplatform Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Voor onze school werd een maximumcapaciteit van 24 kinderen per klas vastgelegd (96 in de kleuterschool en 144 in de lagere school). Voor de inschrijving van leerbedreigde kinderen wegen we, na het inwinnen van informatie over de specifieke noden van het betrokken kind, de draagkracht van de school af.

Probeer de school vooraf goed te leren kennen voor de aanmelding- en inschrijvingsperiode begint. Informeer tijdig over de inschrijvingsprocedure via het centraal aanmeldingsregister op
www.basisschool-aanmelden.be.

De inschrijvingsperiodes

Inschrijving van broers/zussen en kinderen van personeelsleden

 1. 16/01/2025: De vrije plaatsen, specifiek voor broers/zussen worden online geplaats.
 2. 20/01/2025 (10u) – 31/01/2025 (16u): Je kan aanmelden op www.basisschool-aanmelden.be voor broers/zussen en kinderen van personeel
 3. 04/02/2025 – 05/02/2025: Toewijzingsberichten worden via het LOP verzonden naar betrokken ouders.
 4. 06/02/2025 – 14/02/2025: Je kan definitief inschrijven voor toegewezen kinderen in de school van aangemelde broers/zussen en kinderen van personeel.

Wat wordt als broer/zus beschouwd?

 • Effectieve broers en zussen (hebben gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonende op hetzelfde adres.
 • Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonende op hetzelfde adres.
 • Kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.

Inschrijving van andere groepen

 1. 21/02/2025: De vrije plaatsen worden online geplaatst.
 2. 25/02/2025 (10u) – 18/03/2025 (16u): Je kan je aanmelden op www.basisschool-aanmelden.be
 3. 22/04/2025 – 24/04/2025: De toewijzingsberichten worden verzonden naar betrokken ouders.
 4. 28/04/2025 – 19/05/2025: Je kan inschrijven op de school van aangemelde en toegewezen kinderen.
 5. Nog te bepalen: Overige vrije plaatsen worden online geplaatst.
 6. Nog te bepalen: Start van de vrije inschrijvingen (via deze link)

Inschrijvingsbeleid

Kleuters mogen we inschrijven van zodra ze 2,5 jaar oud zijn. Ze kunnen instappen na de herfst-, kerst-, krokus-, of paasvakantie, op 1 februari en de eerste schooldag na Hemelvaart. De inschrijvingen gebeuren steeds in de school zelf. Inschrijvingen per telefoon, fax of e-mail zijn niet geldig. Vergeet niet om de identiteitskaart van uw kind mee te brengen. Schrijf uw kind maar in één school in.

Om in onze school ingeschreven te worden, dient u te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te spreken en om respect te tonen voor het Nederlandstalig karakter van de school.

Elke nieuwe ouder wordt op de informatieavond voor nieuwe ouders tijdens de eerste helft van september verwacht.