Onze missie en visie

GO! Freinetschool De Boomhut is een plek waar de nieuwsgierigheid van elk kind wordt benut. We zien nieuwsgierigheid als de motor om met goesting tot leren te komen. We nodigen onze kinderen uit om vanuit een verlangen op zoek te gaan naar informatie en antwoorden te vinden op de vele vragen die ze in hun leefwereld tegenkomen.​

Nieuwsgierige kinderen willen iets nieuw leren of willen iets anders ervaren. Als nieuwsgierig makende school willen we een sfeer creëren waarin ze dat in alle veiligheid, vertrouwen en verbondenheid kunnen doen. We kiezen ervoor om de kinderen ruimte te geven en te stimuleren via leeractiviteiten die ze interessant, uitvoerbaar en betekenisvol vinden. Via ontdekking en onderzoek leren we hen om een taakgerichte houding aan te nemen die hen bewust doet kijken naar eigen interesses/talenten en ontvankelijk laat kijken naar deze van anderen.​

Onze leidende principes

  • Op onze school wordt nieuwsgierigheid bevorderd via coöperatie en interactie. Zo kom je erachter wat een ander beweegt en hoe je elkaar in beweging kunt zetten en houden.
  • Op onze school wordt nieuwsgierigheid beïnvloed door een rolmodel. Met een vragende, waarderende houding wordt de eigen nieuwsgierigheid ingezet.
  • Op onze school is nieuwsgierigheid een middel en een doel . Het ontwikkelt zich als het wordt opgewekt én als er een leerzaam vervolg wordt aan gegeven

Onze kernwaarden

  • Onze kinderen zijn geboeid, staan open voor nieuwe informatie en willen zoveel mogelijk weten.
  • Onze kinderen zijn enthousiast, zijn gemotiveerd en willen bijleren.
  • Onze kinderen nemen initiatief, zijn verantwoordelijk en kunnen problemen ontleden.

Onze leerroutes

Typerend voor ons freinetonderwijs is dat we het leren zien als een samen-gebeuren. Leren doen we in een groep. We stellen onszelf telkens de vraag: “Wat willen we (aan)leren en welke leerweg is daartoe de beste? De leerweg kan in vier verschillende richtingen uitgaan:

  1. Ontdekken: We dagen de kinderen uit om ideeën vorm te geven op basis van hun kennis en vaardigheden. We verwachten dat ze durven exploreren en experimenteren.
  2. Onderzoeken: We dagen de kinderen uit om op onderzoek te trekken op basis van methodieken. We verwachten dat ze via waarnemingen checken, classificeren, experimenteren,…
  3. Opzoeken: We dagen de kinderen uit leesstrategieën functioneel in te zetten en zinvol met informatie om te gaan. We verwachten dat ze zelf antwoorden kunnen vinden op hun leervragen.
  4. Oefenen: We geven de kinderen gelegenheid om leerstof eigen te maken via gevarieerde leersituaties. We verwachten dat ze een zelfstandige leerhouden ontwikkelen.