Inschrijven gebeurt via www.basisschool-aanmelden.be

Inschrijvingsbeleid

Kleuters mogen we inschrijven van zodra ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Ze kunnen instappen na de herfst-, kerst-, krokus-, of paasvakantie, op 1 februari en de eerste schooldag na Hemelvaart. De inschrijvingen gebeuren steeds in de school zelf. Inschrijvingen per telefoon, fax of e-mail zijn niet geldig. Probeer de school vooraf goed te leren kennen voor de inschrijvingsperiode begint.

Vergeet niet om de identiteitskaart van uw kind mee te brengen.

Schrijf uw kind maar in één school in.

Om in onze school ingeschreven te worden, dient u te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te spreken en om respect te tonen voor het Nederlandstalig karakter van de school.

Elke nieuwe ouder wordt op de informatieavond voor nieuwe ouders tijdens de eerste helft van september verwacht.

Instapdata

* Na de herfstvakantie: maandag 6/11/2017

* Na de kerstvakantie: maandag 8/1/2018

* Donderdag 1/2/2018

* Na de krokusvakantie: maandag 19/2/2018

* Na de paasvakantie: maandag 16/4/2018

* Na Hemelvaart: maandag 14/5/2018

Inschrijvingsprocedure

Na overleg in het Lokaal Overlegplatform met alle basis- en secundaire scholen van het Nederlandstalig onderwijs uit Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw geldt dezelfde aanmelding- en inschrijvingsperiode voor alle scholen uit deze regio. Het bestuur van onze school heeft een overeenkomst met besturen van andere scholen uit de regio om de kinderen via een centraal aanmeldingsregister in te schrijven.

Probeer de school vooraf goed te leren kennen voor de aanmelding- en inschrijvingsperiode begint. Informeer tijdig over de inschrijvingsprocedure via het centraal aanmeldingsregister.

Over welke kinderen gaat het?

Kinderen geboren voor 1 januari 2017. (= geboren in 2016, 2015, 2014, 2013, 2012,…)

Kinderen die naar een andere nieuwe lagere school gaan.

Alle kinderen die naar een andere nieuwe secundaire school gaan. (opgelet: voor het eerste jaar secundair onderwijs MOET er altijd een nieuwe inschrijving gebeuren!)

Aanmelding- en inschrijvingsperiodes

  1. Van 15 januari 2018 tot 2 februari 2018: aanmeldingsperiode via centraal aanmeldingsregister voor broers en zussen en kinderen van personeel
  2. Van 5 februari 2018 tot 19 februari 2018: ordening- en toewijzingsperiode van de inschrijvingen (ouders krijgen ten laatste 20 februari een bericht of de plaats voor hun kind toegewezen werd)
  3. Van 22 februari 2018 tot 14 maart 2018: realisatie door concrete inschrijvingen op het secretariaat in de school zelf van de aangemelde leerlingen
  4. Van 19 maart 2018 tot 6 april 2018: aanmeldingsperiode via centraal aanmeldingsregister voor indicator en niet-indicator leerlingen
  5. Van 9 april 2018 tot 2 mei 2018: ordening- en toewijzingsperiode van de inschrijvingen (ouders krijgen ten laatste op 4 mei een bericht of de plaats voor hun kind toegewezen werd)
  6. Van 7 mei 2018 tot 30 mei 2018: realisatie door concrete inschrijvingen op het secretariaat in de school zelf van de aangemelde leerlingen
  7. Vanaf 11 juni 2018: vrije inschrijvingen voor iedereen, zolang er plaats is

Worden als broers en zussen beschouwd:

  1. Effectieve broers en zussen (hebben gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonende op hetzelfde adres.
  2. Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonende op hetzelfde adres.
  3. Kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.