De Praatronde

Als de schooldag begint, maken we tijd voor een individueel onthaal of is er inlooptijd. Nadien starten we een praatronde waarin de kinderen ervaringen, belevenissen en gevoelens kunnen uiten. Er zijn ook andere ronden, zoals de boekenronde (kinderen vertellen over een gelezen boek), de actuaronde (kinderen vertellen over een nieuwsbericht dat hen aangegrepen heeft), de klasraad, de KWIK-ronde (kinderen vertellen of tonen hun talenten) enzovoort. De dag wordt beëindigd met een afsluitronde waarin wordt teruggeblikt op de afgelopen dag. Dit kan bv. aan de hand van knutselwerken, het voorlezen van vrije (teken-) teksten of het vertellen van een verhaal. Ook de planning van de activiteiten voor de volgende dagen kan bekeken worden.

Het onderzoek

Kinderen stellen zich voortdurend vragen en zijn van nature geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt. De leerkrachten proberen dan ook in te gaan op de interesse en nieuwsgierigheid van de kinderen door hen zelf op onderzoek te laten gaan. Door kinderen onderzoekend te laten leren, doen ze niet alleen kennis op, maar ervaren ze ook succes, wat vervolgens leidt tot een positief leerklimaat wat nodig is als basis voor de ontwikkeling van een kind. Alles wat de kinderen tegenkomen in het dagelijks leven kan leiden tot een gericht onderzoek. De kinderen zijn individueel, in kleine groepjes of met de hele klas actief bezig met het uitwerken van het onderzoek en tonen elkaar na afloop het resultaat van hun werk. Zo leren ze van zichzelf en van anderen.

De vrije werktijd

Naast de vaste leermomenten voor taal, wiskunde… hebben wij ook de vrije werktijd. Tijdens zo’n moment maken de kinderen een keuze uit voorgestelde opdrachten van op hun werkplan, dit kan variëren van een wiskundig gezelschapspel, het invullen van een werkblad tot het lezen van enkele pagina’s uit een boek van de bibliotheek. Deze opdrachten kunnen zowel individueel als in kleine groepjes zijn. Ze moeten elke gekozen activiteit afwerken. Tijdens de werktijd en op het einde ervan evalueert de groep het werk en bepaalt, indien nodig, aanpassingen voor de volgende werktijd.

De klasraad

De boomhutklassen draaien coöperatief: afspraken komen in consensus of met een meerderheid van stemmen tot stand. Een maal per week vervangt de klasraad de praatronde. In de klas hangen drie kaarten met daarop: ‘Ik stel voor’, ‘ik vind goed’ en ‘ik geef kritiek’. De kinderen kunnen hier de hele week hun ‘ding’ op kwijt. De punten die op papier staan, komen aan bod in de klasraad. Veel voorkomende problemen worden in de kring met de hele groep besproken. Zo ontdekken de leerlingen hoe ze democratisch met elkaar kunnen omgaan. Bij de kleuters wordt er nog geen echte klasraad gehouden. Als er conflicten zijn, worden die onmiddellijk besproken.

Het forum

Op vrijdagnamiddag voor een vakantie wordt er een expressief forum georganiseerd. Met een beurtrol praten enkele leerkrachten het hele forum aan elkaar en zorgen voor het goede verloop van de verschillende onderdelen. Bij elk forum geeft een klas per graad een voorbereide performance in het teken van een aangeleerde, originele vorm van leerstof, zoals een gedicht in thema van een seizoen, een nieuw Frans liedje…

Het atelier

Vier keer per jaar wordt een halve dag besteed aan klasoverschrijvende creatieve activiteiten. Het atelier vindt plaats in kleinere groepen, met kinderen van alle leeftijden. De kinderen kiezen zelf hun activiteit uit enkele mogelijkheden. Leerkrachten en ouders begeleiden hen bij deze activiteiten.

De vrije teksten

In een Freinetklas schrijven de kinderen ‘vrije teksten’. Dat evolueert van tekeningen en knutselwerken bij de kleuters naar (strip-)verhalen en klaskranten in de graadsklassen. Die teksten schrijven ze niet zomaar, dat doen ze om hun klasgenoten en anderen iets te vertellen. Want taal is communicatie! Ook bij de kleuters wordt deze techniek gebruikt. Ze maken een tekening en vertellen wat ze concreet getekend hebben, dit schrijft de leerkracht er bij en leest het voor. Zo ontdekken de kinderen dat alles wat ze denken ook neergeschreven kan worden en wat geschreven is ook gelezen kan worden. Lezen en schrijven wordt hierdoor meteen zinvol, ze leren ermee experimenteren en hun interesse wordt gewekt.

Het levend rekenen

De kinderen zijn zoveel mogelijk ontdekkend bezig tijdens de lessen. Leren rekenen gebeurt in de mate van het mogelijke aan de hand van reële situaties en ervaringen van de kinderen. Leren is namelijk niet enkel opnemen wat anderen bedacht hebben. Je leert pas echt als je al handelend experimenteel kunt zoeken en ontdekken en er met anderen over kunt communiceren. De leerkracht bepaalt niet eenzijdig wat er gebeurt, maar de groep en de leerkracht plannen samen op een democratische manier het werk. Daarnaast worden leermiddelen aangeboden die vrij ontdekken mogelijk maken: weegschalen, meetlatten, blokjes en andere experimenteermaterialen.

De uitstappen

De kinderen maken kennis met de wereld rondom hen en dat betekent dat we ook de omgeving buiten de Boomhut gaan verkennen. Ouderbegeleiding is een absolute must wanneer we erop uit trekken! Op zeer regelmatige momenten trekken de klassen onder andere naar het cultureel centrum De Meent waar ze genieten van theater of een film. Ook bezoeken aan musea staan op het programma. In de lagere school wordt er maandelijks een bezoek aan de bibliotheek gebracht. Voor de kleuters zijn er boekenkoffers aangeboden door de bibliotheek.

De kampen

In de loop van het schooljaar gaat elke groep vanaf de oudste kleuters op kamp. Dat is een bijzondere ervaring voor onze kinderen! Graadsklassen trekken er samen op uit. Locatie en duur zijn aangepast aan de leeftijd. Zo gaan de oudste kleuters 3 dagen en dus 2 nachtjes op kamp in de buurt van de school. De eerste graad zijn 4 dagen en 3 nachten op stap. Vanaf de tweede graad gaan de kinderen een hele week op kamp. Leerkrachten en ouders staan in voor de begeleiding van de groep. Vooraf wordt er een klasvergadering gepland waar alle nodige afspraken gemaakt worden. Alle ouders worden hierop verwacht!

Het zwemmen

De leerlingen gaan doorheen het schooljaar steeds voor de duur van een trimester zwemmen. De 2de graad in de periode van het begin van het schooljaar tot de kerstvakantie, de 1ste graad in de periode van januari tot de paasvakantie, de 3de graad in de periode van half april tot de zomervakantie.