Ouderparticipatie gebeurt grotendeels via de werkgroepen. Werkgroepen zijn groepen ouders (en leden van het team) die actief werken aan de realisatie van praktische en inhoudelijke thema’s. Het Freinetonderwijs wil democratisch werken, maar democratie moet je ook organiseren. Daarom is er een duidelijke structuur uitgewerkt en het bestuur van de oudervereniging volgt dit op, maar daarom heeft het bestuur niet alles te zeggen. Eenmaal per jaar is er een algemene vergadering waarin ouders mee beslissen over het budget dat over de verschillende werkgroepen verdeeld wordt. Ook kan er een praatcafé opgericht worden waar een visie wordt besproken over een bepaald thema in verband met de werking van de school. We rekenen erop dat elke ouder, afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden, vaste of losse medewerker wordt van een van de werkgroepen of het bestuur van de oudervereniging. Als alle ouders zich een beetje inzetten, kan de Boomhut een nog leukere omgeving worden voor de kinderen.

De Groengroep

De Boomhut is een echte milieubewuste school. Met de groenploeg werken we ongeveer drie zaterdagen per jaar samen om onze groene school groen te houden. Via deze werkgroep willen we milieueducatie aan onze kinderen meegeven.

De Cultuurkevers

Deze werkgroep houdt een leesfeest in de school waarbij kinderen en (groot)ouders genieten van (voor)lezen. Voor dit feest worden er ateliers georganiseerd rond alles wat met lezen en schrijven te maken heeft. Er kan een auteur of een illustrator uitgenodigd worden. Daarnaast kan de werkgroep ook nog een aantal culturele activiteiten organiseren tijdens het schooljaar.

Het Feestcomité

Deze werkgroep streeft ernaar om het onderling contact tussen de ouders te bevorderen, de betrokkenheid met de school te verbreden en leuke memorabele activiteiten op touw te zetten. Het feestcomité organiseert Potten & Pannen, ons jaarlijks eetfestijn en helpt, indien nodig, op het Boomhutfeest. De opbrengst van deze werkgroep gaat integraal naar de school voor de kampen en de aankoop van allerlei nuttig materiaal voor de werkgroepen en onze kinderen.

De Klusgroep

De klusjeswerkgroep plant jaarlijks een aantal werkdagen waarop zij initiatieven nemen om “dromen” van leerkrachten en kinderen waar te maken en om indien nodig kleine herstellingen te doen die de school veiliger maken. De voorbije schooljaren verfraaiden zij de speelplaats met allerlei ideeën die de kinderen in de kinderraad voorstelden, plaatsten ze een klimpiramide, een glijbaan en een speeltuig voor de kinderen van de lagere school. Ook voerden ze noodzakelijke werken uit in de toiletten en smukten ze deze op met een aangename kleur.

De Sterke mannen en Straffe madammen-groep

Bij elk feestje op de Boomhut staat deze werkgroep in om aan de organiserende ploeg een handje toe te steken. Dit doen zij door voor de aanvang van het feest en bij de afloop ervan samen te dragen en te sleuren, partytenten op te zetten, koelkasten te helpen vullen…

De Mobigroep

Deze werkgroep zit samen om alles rond mobiliteit te bespreken. Zij organiseren ook steeds de MOBI-dag.