Beste ouder(s)

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur! We hebben er al ongelofelijk veel zin in! Waarschijnlijk heeft u heel wat vragen, laat me daarom uitgebreid ingaan op de werking. 

 
Hoe ziet het nieuwe schooljaar eruit met de pandemie die er nu heerst? 

Het uitgangspunt is het garanderen van het recht op leren van elk kind, elke leerling in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Dat recht wordt maximaal beantwoord door les in de klas, gegeven door de leerkracht. Een digitaal aanbod vormt een uitstekende aanvulling, maar echt afstandsonderwijs is louter een alternatief voor wanneer de veiligheidsvoorschriften dat vereisen. 

De klas blijft nog altijd de contactbubbel wanneer we spreken van bubbels. 

Onderwijs Vlaanderen heeft verschillende veiligheidsmaatregelen uitgewerkt die gelden per pandemieniveau. We werken met een fase groen, fase geel, fase oranje en fase rood
 
In de pandemiescenario’s worden er 4 pandemische niveaus of fasen onderscheiden: 

Nul risico  Groen  Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk. 
Laag risico  Geel  Er is een beperkte transmissie van besmettingen, waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan, met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen. 
Matig risico  Oranje  Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een 
context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht. 
Hoog risico  Rood  Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden. 

Het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen beslisten om het volledige onderwijs te laten starten in pandemiefase geel met grote waakzaamheid.  

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar fase oranje. Op aangeven van de data aangeleverd door Celeval/RAG, wordt de bestaande lokale crisiscel, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid, samengeroepen. Zij delen het voorstel van beslissing mee aan de betrokken onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of afkeuren. Wij houden u dan op de hoogte van de veranderingen op schoolniveau. 

In functie van de veiligheid voor onderwijspersoneel, leerlingen en ouders, kan overgegaan worden tot quarantaine. Voor klasgroepen die in quarantaine moeten gaan, wordt afstandsonderwijs voorzien. 

In alle kleurfasen gaan alle leerlingen naar school voor een gehele lesweek (5 lesdagen). 
 

Wat betekent die fase geel nu voor onze school? 

Bij elke pandemiefase vertrekken we van een aantal uitgangspunten

 • De veiligheid van alle leerlingen en personeel is een absolute basisvoorwaarde. We houden ook rekening met zieke personeelsleden en leerlingen die niet op school aanwezig kunnen zijn. 
 • Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. We hernemen de richtlijnen uit de periode voor de schorsing van de lessen. 
 • Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing). De CLB’s kregen een opdracht in het kader van dit contactonderzoek. 
 • Risicogroepen: 
  • Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of de aanwezigheid op school kan. Indien de leerlingen niet op school kan aanwezig zijn, zoeken naar oplossingen (bijvoorbeeld afstandsonderwijs). 
  • De experten van de GEES geven aan dat het samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school, tenzij de behandelende arts van de risicopatiënt daar anders zou over oordelen. U neemt dus best contact op met de behandelende arts voor meer informatie. 
  • U vindt online op de site van Sciensano een uitgebreide lijst van de risicogroepen. 

 
Social distancing en mondmaskers? 

Principes: 

 • Social distancing (collectieve beschermingsmiddel) is prioritair aan het dragen van een mondmasker (persoonlijk beschermingsmiddel). 
 • Indien social distancing gegarandeerd kan worden, is het dragen van een mondmasker niet verplicht.  

Kleuteronderwijs: 

 • Social distancing bij contacten tussen volwassenen 
 • Geen social distancing tussen personeel en kleuters en tussen kleuters onderling 
 • Personeel draagt mondmasker indien afstand niet kan gegarandeerd worden 

Lager onderwijs: 

 • Social distancing bij contacten tussen volwassenen 
 • Social distancing tussen personeel en leerlingen 
 • Geen social distancing tussen leerlingen 
 • Personeel draagt mondmasker indien afstand niet kan gegarandeerd worden 

Handhygiëne 

We wassen de handen: 

 • Bij het betreden van de school. 
 • Bij het binnenkomen van de klas (na speeltijd). 
 • Na toiletbezoek. 
 • Voor de maaltijd. 
 • Voor het verlaten van de school. 
 • Na het hoesten, snuiten of niezen. 

Speeltijd 

 • Tijdens de speeltijd geldt de normale werking: de kinderen spelen dus buiten door elkaar. De leerlingen mogen gebruikmaken van speeltuigen en speelgoed in open lucht. 

 
Lunchpauze 

 • We eten de maaltijden per klasbubbel. Voor de kinderen die hun eigen maaltijd meenemen, is dit in de klas. Voor de kinderen die warm eten, is dit in de refter. 

 
Leerlingenstromen  

 • We werken met een beperkte in- en uitgang in de school. Om dit veilig te laten verlopen, zal de parkeerplaats gesloten blijven bij het begin en einde van de lesdag. We komen de school binnen via de hoofdingang (blauwe poort).
 • We werken met éénrichtingsverkeer en op plekken waar dat niet mogelijk is, werken we met voorrangsregels. Kijk goed naar de pijlen op de grond. 
 • We vertrekken op de speelplaats en de kinderen gaan klas per klas de school binnen 

 
Ouderstromen 

 • Ouders dragen een mondmasker wanneer ze het schoolterrein betreden en hanteren dezelfde regels die er gelden voor de leerlingenstromen. 
 • Kom op tijd naar school en hou deze tijd op school als ouder beperkt.
 • We brengen en halen de kinderen op aan de benedenspeelplaats.
   

We kiezen er ook voor om geen openklasdag te organiseren dit schooljaar omwille van de pandemie. De klasleerkrachten zullen de nodige informatie over de klassamenstelling bezorgen. 

Hoe ziet 1 september er dan uit op De Boomhut?  

Op 1 september kiezen we ervoor om het jaar gezellig en knus te beginnen met een klaspicknick zodat we een warme sfeer kunnen creëren op De Boomhut! Hier krijgt u van de klasleerkracht nog meer informatie over.

Mocht u nog met vragen zitten of zijn er nog onduidelijkheden: aarzel niet om ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Ruben Wiedijk
Directeur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.