Ouderparticipatie gebeurt grotendeels via de werkgroepen. Werkgroepen zijn groepen ouders (en leden van het team) die actief werken aan de realisatie van praktische en inhoudelijke thema’s.

Het Freinetonderwijs wil democratisch werken, maar democratie moet je ook organiseren. Daarom is er een duidelijke structuur uitgewerkt en het bestuur van de oudervereniging volgt dit op, maar daarom heeft het bestuur niet alles te zeggen. Eenmaal per jaar is er een algemene vergadering waarin ouders mee beslissen over het budget dat over de verschillende werkgroepen verdeeld wordt. Ook kan er een praatcafé opgericht worden waar een visie wordt besproken over een bepaald thema in verband met de werking van de school.

We rekenen erop dat elke ouder, afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden, vaste of losse medewerker wordt van een van de werkgroepen of het bestuur van de oudervereniging. Als alle ouders zich een beetje inzetten, kan de Boomhut een nog leukere omgeving worden voor de kinderen.

Dit zijn onze werkgroepen:

De Groenploeg

De Boomhut is een echte milieubewuste school. Met de groenploeg werken we ongeveer drie zaterdagen per jaar samen om onze groene school groen te houden. Via deze werkgroep willen we milieueducatie aan onze kinderen meegeven.

Computerwerkgroep

Kinderen weten al veel over computers, maar om hen aan te leren hoe ze deze op educatieve wijze moeten gebruiken steken de leden van deze werkgroep graag een handje toe. Met geüpdatete computers en snel internet geven zij de kinderen (ook de kleuters!) een venster naar de wereld. Deze werkgroep houdt het computerpark draaiende en adviseert de leerkrachten.

De Cultuurkevers

Deze werkgroep houdt een leesfeest in de school waarbij kinderen en (groot)ouders genieten van (voor)lezen. Voor dit feest worden er ateliers georganiseerd rond alles wat met lezen en schrijven te maken heeft. Er kan een auteur of een illustrator uitgenodigd worden. Daarnaast organiseert de werkgroep ook een jaarlijkse rommelmarkt en een spelletjesavond. De leden van de werkgroep stimuleren de aankoop van tijdschriften en abonnementen voor de verschillende klassen.

Het Feestcomité

Deze werkgroep streeft ernaar om het onderling contact tussen de ouders te bevorderen, de betrokkenheid met de school te verbreden en leuke memorabele activiteiten op touw te zetten. Het feestcomité organiseert Potten & Pannen, ons jaarlijks schoolrestaurant. De opbrengst van deze werkgroep gaat integraal naar de school voor de aankoop van allerlei nuttig materiaal voor de werkgroepen en onze kinderen.

Werkgroep Mobiliteit

Deze werkgroep richt hun acties op de ouders, de kinderen en ook op de gemeente. Acties waar zoal aan gewerkt worden:

  • veiligheid rond de school
  • organisatie van car- en fietspoolen
  • inzamelen van helmen, fluo ’s en oude fietsen
  • bewustwording van gedrag van ouders en kinderen in het verkeer

Werkgroep Taal

De werkgroep Taal denkt na over hoe we op school en ook buiten school onze kinderen kunnen stimuleren om op een ongedwongen en natuurlijke manier met Frans, maar ook met andere talen om te gaan. Hiervoor organiseren zij o.a. ateliers waarop de verschillende talen gebruikt kunnen worden door (groot)ouders en kinderen. De leden van de werkgroep zijn ook welkom in de klas om samen met de klasleerkracht allerlei activiteiten in een andere taal te geven (zingen, werken in de tuin, soep maken…

Werkgroep Financiën

Deze werkgroep doet de dagelijkse opvolging van de boekhouding en de financiën van onze oudervereniging. Er wordt een onafhankelijke revisor aangesteld, die na de afsluiting van het boekjaar de boekhouding controleert en verslag uitbrengt op de Algemene Vergadering.

Werkgroep Gezonde voeding

De werkgroep gezonde voeding zorgt voor het wekelijks uitdelen van het vers, bio fruit. Zij zorgen voor de gezonde hapjes op onze algemene vergadering en verzorgden voor het schooljaar 2013-2014 de Boomhut kalender vol met gezonde tips.

De Klusjeswerkgroep

De klusjeswerkgroep plant jaarlijks een aantal werkdagen waarop zij initiatieven nemen om dromen van leerkrachten en de kinderraad waar te maken en om indien nodig kleine herstellingen te doen die de school veiliger maken. De voorbije schooljaren verfraaiden zij de speelplaats met allerlei ideeën die de kinderen in de kinderraad voorstelden, plaatsten ze een klimpiramide, een glijbaan en een speeltuig voor de kinderen van de lagere school. Ook voerden ze noodzakelijke werken uit in de toiletten en smukten ze deze op met een aangename kleur.

Werkgroep Sterke mannen en Straffe madammen

Bij elk feestje op de Boomhut staat deze werkgroep in om aan de organiserende ploeg een handje toe te steken. Dit doen zij door voor de aanvang van het feest en bij de afloop ervan samen te dragen en te sleuren, partytenten op te zetten, koelkasten te helpen vullen…

De Werkgroep :”RED HET KUNSTWERK”

Deze werkgroep steekt de handen uit de mouwen om de drie kunstwerken op de muren van onze refter en turnzaal te behouden.

De PR-werkgroep

De PR-werkgroep neemt de belangrijke taak op zich om onze school in de kijker van de buitenwereld te zetten. Deze werkgroep zorgt ervoor dat er reclame wordt gemaakt voor de school en het freinetonderwijs, dat er affiches voor feesten gemaakt worden en in de omgeving worden opgehangen, dat de lay-out van het programma en het menu van het eetfestijn worden verzorgd en dat de tafels worden versierd, dat oud-leerlingen en hun ouders op de hoogte worden gehouden van activiteiten, enzovoort.